IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wpływ zróżnicowanych warunków środowiska na plonowanie pszenżyta ozimego w latach 2003 i 2004  
The influence of different environmental conditions on yielding of triticale in 2003 and 2004
235, 2005

Autor:

Banaszak Zofia, Zygmunt Kaczmarek, Mirosław S. Pojmaj, Arkadiusz Trąbka, Piotr Kaźmierczak, Ewa Czerwińska, Kurleto Danuta


Strony:

191-202


Streszczenie:

W dwóch kolejnych sezonach wegetacyjnych 2003 i 2004 badano rody pszenżyta w doświad­czeniu przedwstępnym, założonym w 5 miejscowościach. Analizowano wpływ poszczególnych cech rolniczych na plon. W 2003 roku największy wpływ na plon ziarna miało przezimowanie, nieco mniejszy — odporność na wyleganie roślin. W następnym roku największe znaczenie miały choroby liści: mączniak i choroby typu septoryjnego.  


Słowa kluczowe:

pszenżyto, plon, regresja


Summary:

The preliminary trials with triticale strains were conducted at 5 locations in 2003 and 2004. In 2003, winterhardiness had the greatest effect on yield formation, whereas the lodging resistance was of lesser importance. In 2004 the most important was resistance: mainly mildew and septoria — like diseases.


Keywords:

triticale, yield, regression
Pełna treść artykułu:

Banaszak Zofia, Zygmunt Kaczmarek, Mirosław S. Pojmaj, Arkadiusz Trąbka, Piotr Kaźmierczak, Ewa Czerwińska, Kurleto Danuta - [238,2 kB]
Wpływ zróżnicowanych warunków środowiska na plonowanie pszenżyta ozimego w latach 2003 i 2004