IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

 Odporność odmian jęczmienia włączonych do badań rejestrowych w Polsce w 2003 roku na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. hordei). Komunikat
Resistance to powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. hordei) in barley cultivars included in 2003 to registration trias in Poland. Short communication
235, 2005

Autor:

Czembor Henryk J.


Strony:

181-190


Streszczenie:

Określono genetyczne uwarunkowania odporności na mączniaka (Blumeria graminis f.sp hordei) dla 10 odmian jęczmienia ozimego i 12 odmian jęczmienia jarego włączonych do badań rejestrowych w Polsce w 2003 roku. Badane odmiany ozime mają jeden lub więcej genów odporności związanych z locus Mlra, Mla6, Mla14Ml(St). U odmian jarych stwierdzono obecność genów Mla1, Mla9, Mla12, Mla13, Mlg, Ml(Ab), Ml(IM9), Mlk, Ml(St) i mlo oraz dwa geny bliżej nieokreślone. Na populację mączniaka występującą w Polsce odporne są tylko odmiany z genem mlo.


Słowa kluczowe:

jęczmień, mączniak prawdziwy, odporność odmian


Summary:

Genetic resistance to powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. hordei) of 10 winter barley cultivars and 12 spring barley cultivars from Polish Registration trials 2003 is presented. All winter cultivars have one or more genes for resistance in loci Mlra, Mla6, Mla14, and Ml(St). Ten different resistance genes: Mla1, Mla9, Mla12, Mla13, Mlg, Ml(Ab), Ml(IM9) Mlk, Ml(St) and mlo, as well as two unknown genes were detected in spring cultivars. Only cultivars with gene mlo show a high level of resistance to powdery mildew in Poland.


Keywords:

barley, powdery mildew, resistance of cultivars
Pełna treść artykułu:

Czembor Henryk J. - [383,06 kB]
 Odporność odmian jęczmienia włączonych do badań rejestrowych w Polsce w 2003 roku na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. hordei). Komunikat