IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Ocena rodów jęczmienia browarnego na podstawie wyników doświadczenia wstępnego. Komunikat
Evaluation of breeding lines of malting barley based on the results of a pre-registration trial. Short communication
235, 2005

Autor:

Bystry Zbigniew, Elżbieta Adamska, Wojciech Rybiński


Strony:

139-146


Streszczenie:

W badaniach wstępnych oceniano 42 rody jęczmienia browarnego. W przeprowadzonych doświadczeniach polowych wzorzec stanowiły trzy odmiany Stratus, Blask i Scarlett. Badano następujące cechy: plon ziarna, masę 1000 ziaren i wysokość roślin. Uzyskane wyniki opracowano, wykorzystując jedno i wielowymiarowe metody statystyczne. W porównaniu z wzorcami wykazano szeroki zakres zmienności rodów pod względem analizowanych cech. Dokonano wyboru obiektów istotnie przewyższających plonowaniem średnią wzorców oraz wyodrębniono grupy pochodzeniowe rodów (miejsce hodowli). Na podstawie porównania trzech najlepszych rodów z każdej grupy pochodzeniowej stwierdzono, że rody z trzech firm hodowlanych plonowały na poziomie wzorców a plon rodów z pozostałych grup pochodzeniowych był istotnie niższy.


Słowa kluczowe:

doświadczenia wstępne, jęczmień browarny, ocena statystyczna, plonowanie, rody


Summary:

The study material comprised 42 breeding lines of malting barley and three standard cultivars: Startus, Blask and Scarlett. The lines were evaluated in field trials for kernels yield, weight of 1000 kernels and plant height. The results obtained in the experiment were analysed using uni- and multivariate methods. As compared to the standard cultivars, the breeding lines were characterized by a great variability of the estimated traits. The analysis allowed to select strains that significantly exceeded the standards in yielding ability. It was also possible to group the lines depending on the place of their origin.It was found based on the comparison of three best lines from each group that lines from three breeding stations yielded at the level comparable to that of the standard cultivars, whereas yields of the other lines were significantly lower.


Keywords:

breeding lines, malting barley, pre-registration trial, statistic analysis, yielding
Pełna treść artykułu:

Bystry Zbigniew, Elżbieta Adamska, Wojciech Rybiński - [186,71 kB]
Ocena rodów jęczmienia browarnego na podstawie wyników doświadczenia wstępnego. Komunikat