IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Plon i niektóre cechy jakości ziarna pszenicy ozimej porażonej przez Cephalosporium gramineum. Komunikat  
Yield and some grain quality traits of winter wheat infected with Cephalosporium gramineum. Short communication
235, 2005

Autor:

Martyniuk Stefan, Jadwiga Oroń


Strony:

133-138


Streszczenie:

Porównując plony ziarna ze zdrowych i porażonych przez Cephalosporium gramineum pędów pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze stwierdzono, że odmiana Kobra zareagowała na porażenie ponad 40% spadkiem plonu ziarna z kłosa, a w przypadku odmian Roma i Zyta spadki te były mniejsze i wynosiły odpowiednio 22% i 23%. Obniżki MTZ na skutek infekcji wahały się od 23% u odmiany Kobra do 17% i 15% u odmian Roma i Zyta. Ziarno pochodzące z pędów chorych zawierało nieznacznie więcej białka ogólnego niż ziarno pochodzące z pędów zdrowych. Nie stwierdzono obecności C. gramineum w ziarniakach z porażonych pędów badanych odmian pszenicy ozimej.


Słowa kluczowe:

Naczyniowa pasiastość liści, Cephalosporium gramineum, pszenica ozima, plon ziarna, jakość ziarna


Summary:

A comparison of grain yields obtained from uninfected and Cephalosporium gramineum infected tillers of winter wheat grown in monoculture showed that infection caused a 40% loss of grain yield in cv. Kobra, and 22% and 23% losses in cvs Roma and Zyta, respectively. Weight of 1000 seeds from infected ears, compared to that from uninfected control, was reduced by 23, 17 and 15% in cvs Kobra, Roma and Zyta, respectively. The content of total proteins was slightly higher in grain from infected tillers than in grain from uninfected ones. No infection with C. gramineum was detected in seeds harvested from infected tillers of the winter wheat cultivars under study.


Keywords:

Cephalosporium stripe, Cephalosporium gramineum, winter wheat, grain yield, grain quality
Pełna treść artykułu:

Martyniuk Stefan, Jadwiga Oroń - [118,12 kB]
Plon i niektóre cechy jakości ziarna pszenicy ozimej porażonej przez Cephalosporium gramineum. Komunikat