IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Dziedziczenie białek gluteninowych warunkowanych locus na chromosomie 1A u mieszańców F2 pszenicy ozimej
Inheritance of glutenin proteins coded by the locus on chromosome 1A in F2 hybrid genotypes of winter wheat          
235, 2005

Autor:

Witkowski Edward, Jacek Waga, Amelia Bielawska, Krystyna Witkowska, Helena Luber


Strony:

57-64


Streszczenie:

Badano dziedziczenie podjednostek glutenin wielkocząsteczkowych kodowanych chromosomem 1A u mieszańców F2 uzyskanych z kombinacji krzyżowań, w których formy mateczne (odmiany Begra oraz Euris) zawierały niekodujący wariant białkowy typu Glu A1-null, natomiast formy ojcowskie zawierały podjednostki Glu A1-1 (odmiany Mikon i Astron) oraz Glu A1-2 (odmiana Tortija i ród MIB 496). Celem pracy było stwierdzenie czy geny warunkujące białka gluteninowe rozszczepiają się zgodnie z teoretycznie założonym stosunkiem rozszczepień 3:1 (warianty kodujące: niekodujących). Na podstawie wyników testu c2 stwierdzono, iż w niektórych kombinacjach liczebność klas genotypowych jest zgodna, natomiast w innych wykazuje odchylenia od mendlow­skiego stosunku rozszczepień. W przypadku, gdy komponentem ojcowskim była odmiana Tortija wariant Glu A1-2 został niemal całkowicie wyparty przez formy typu null, natomiast w kombinacjach z odmianą Mikon wyeliminowany został wariant niekodujący.


Słowa kluczowe:

pszenica ozima, gluteniny wielkocząsteczkowe, analiza elektroforetyczna, dziedziczenie mendlowskie


Summary:

Inheritance of HMW glutenin subunits coded by the chromosome 1A was investigated in F2 progenies obtained from eight cross combinations. Two parental components — winter wheat cultivars Begra and Euris — which contain “silent” gene for Glu A1 locus were crossed with four winter wheat forms with subunits Glu A1-1 (cultivars Mikon and Astron) or Glu A1-2 (cultivar Tortija and line MIB 496). We have tested whether three alleles of glutenin gene on the chromosome 1A segregated according to the theoretically assumed ratio 3:1 for presence: absence of Glu A1 subunits using the c2 test. The observed segregation ratio agreed with the Mendelian 3:1 ratio in some crosses but significantly differed in another ones. In two extreme cases of progeny coming from combinations with cultivar Tortija gene coding for Glu A1-2 subunit was almost completely eliminated whereas in combinations with variety Mikon the variant with “silent” gene was not observed.


Keywords:

winter wheat, HMW glutenin subunits, electrophoretic analysis, Mendelian inheritance
Pełna treść artykułu:

Witkowski Edward, Jacek Waga, Amelia Bielawska, Krystyna Witkowska, Helena Luber - [272,36 kB]
Dziedziczenie białek gluteninowych warunkowanych locus na chromosomie 1A u mieszańców F2 pszenicy ozimej