IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Możliwości wykorzystania krzyżowania introgresywnego w hodowli pszenicy ozimej Triticum aestivum L. Część II. Efektywność w ulepszaniu cech kłosa i jakości ziarna
Possibilities of using of introgressive hybridization in breeding of winter wheat T. aestivum L. Part II. Effectiveness of improvements of spike characters and grain quality
235, 2005

Autor:

Pilch Józef


Strony:

43-56


Streszczenie:

Praca przedstawia możliwości wykorzystania krzyżowania introgresywnego dla potrzeb hodowli pszenicy ozimej T. aestivum L. poprzez wytwarzanie materiałów wyjściowych. W części II pracy przedstawiono korzystne dla hodowli efekty uzyskane w krzyżowaniu introgresywnym w oparciu o systemy genetyczne pszenicy T. aestivum L. Obejmują one ulepszenia kłosa pod względem długości (cm), liczby kłosków, liczby kwiatków w kłosku, liczby ziaren, masy ziarna (g) i parametrów technologicznych ziarna jak zawartość białka ogółem (%), wskaźnik sedymentacji (ml), liczba opadania (s). Wartości tych cech nie uzyskano dotychczas metodami rekombinacyjnymi w hodowli. Wskazano wytworzone materiały, które mogą być wykorzystane w hodowlanych programach krzyżowań pszenicy ozimej. W krzyżowaniu introgresywnym gatunki obce T. boeoticum Boiss., T. timopheevii Zhukov. v. 5013, 5030, T. dicoccoides Schweinf., T. durum Desf. vs. Mirable, Khapli, Fuensemiduro, Mutico Mucur, DF624, Ae. speltoides Taush., L. perenne L. v. Anna, E. giganteus L. okazały się efektywnymi źródłami zarówno dla ulepszeń cech kłosa jak również jakości ziarna.  


Słowa kluczowe:

cechy kłosa, gatunki obce, hybrydyzacja introgresywna, parametry technologiczne, ziarno, Triticum aestivum L., ulepszenia


Summary:

This paper presents the possibilities of utilization of introgressive hybridization for breeding requirements of winter wheat T. aestivum L. by the production of initial materials. In the part II, breeding effects of introgressive hybridization, based on the genetic systems of wheat T. aestivum L., are presented. They include improvements of spike in respect of length (cm), number of spikelets, number of florets per spikelet, number of kernels, kernel weight (g) and the grain quality parameters as protein content (%), sedimentation index (ml) and falling number (s). The recorded values of these characters have never been reached in wheat breeding based on recombination within the species. The obtained materials are demonstrated, which can be used in winter wheat breeding programs. The most effective sources for improvement of the characters of spike and grain quality were the species T. boeoticum Boiss., T. timopheevii Zhukov. v. 5013, 5030, T. dicoccoides Schweinf., T. durum Desf. (cvs. Mirable, Khapli, Fuensemiduro, Mutico Mucur, DF624), Ae. speltoides Taush., L. perenne L. (cv. Anna) and E. giganteus L.


Keywords:

alien species, grain, improvement, introgressive hybridization, spike characters, quality parameters, Triticum aestivum L.
Pełna treść artykułu:

Pilch Józef - [212,81 kB]
Możliwości wykorzystania krzyżowania introgresywnego w hodowli pszenicy ozimej Triticum aestivum L. Część II. Efektywność w ulepszaniu cech kłosa i jakości ziarna