IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Możliwości wykorzystania krzyżowania introgresywnego w hodowli pszenicy ozimej Triticum aestivum L.Część I. Zastosowanie systemów genetycznych pszenicy T. aestivum L. do otrzymania mieszańców pomostowych F1
Possibilities of using of introgressive hybridization in breeding of winter wheat T. aestivum L. Part I. Utilization of the genetic systems of wheat T. aestivum L. for obtaining the F1 bridge hybrids      
235, 2005

Autor:

Pilch Józef


Strony:

31-42


Streszczenie:

Praca przedstawia możliwości wykorzystania krzyżowania introgresywnego dla potrzeb hodowli pszenicy ozimej T. aestivum L. poprzez wytwarzanie materiałów wyjściowych. W części I skoncentrowano się na sposobach zastosowania systemów genetycznych pszenicy homeolo­gicznej/homologicznej koniugacji i krzyżowalności dla uzyskania mieszańców pomostowych, tzw. „F1-bridge” i przełamywania barier krzyżowalności T. aestivum L. z gatunkami rodzajów Triticum, Hordeum, Secale, Aegilops, Agropyron, Lolium. Przedstawiono dostępne źródła genetyczne, metody ich wykorzystania i przydatność w krzyżowaniu introgresywnym ze szczególnym uwzględnieniem genotypów homeologicznej koniugacji Ph1 ph1, ph1b ph1b i krzyżowalności kr1 kr1 kr2 kr2.


Słowa kluczowe:

krzyżowanie introgresywne, mieszańce pomostowe F1, systemy genetyczne, Triticum aestivum L.


Summary:

This paper presents the possibilities of utilization of introgressive hybridization for breeding requirements of winter wheat T. aestivum L. by the production of initial materials. The part I is concentrated on the ways of using of the wheat genetic systems for homoeologous / homologous pairing and crossability, aimed at obtaining the F1-bridge hybrids and breakage of the crossability barriers between T. aestivum L. and the species of genera Triticum, Hordeum, Secale, Aegilops, Agropyron, Lolium. Subsequently, the accessible genetic sources, methods of their use and their usefulness in introgressive hybridization were presented. Particular attention was paid to the genotypes of homoeologous pairing Ph1 ph1, ph1b ph1b and crossability kr1 kr1 kr2 kr2.


Keywords:

F1-bridge hybrids, genetic systems, introgressive hybridization, Triticum aestivum L.
Pełna treść artykułu:

Pilch Józef - [218,23 kB]
Możliwości wykorzystania krzyżowania introgresywnego w hodowli pszenicy ozimej Triticum aestivum L.Część I. Zastosowanie systemów genetycznych pszenicy T. aestivum L. do otrzymania mieszańców pomostowych F1