IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Interakcja odmian pszenicy ozimej w zmiennych warunkach środowiskowych na podstawie wyników badań ankietowych  
Interaction of wheat cultivars in variable environmental conditions on the basis of survey investigation           
235, 2005

Autor:

Oleksiak Tadeusz, Dariusz R. Mańkowski


Strony:

5-12


Streszczenie:

Oceniono interakcję genotypowo-środowiskową i stabilność plonowania wybranych odmian pszenicy ozimej w zmiennych warunkach towarowej produkcji rolniczej. Wykorzystano wyniki, prowadzonych w latach 1992–2003, badań ankietowych gospodarstw rolnych Czynnikami różnicującymi był rejon uprawy, warunki glebowe oraz poziom agrotechniki. Spośród badanych odmian wydzielono odmiany stabilnie plonujące w zmieniających się warunkach środowiska oraz odmiany niestabilne — intensywne i nieprzewidywalne.


Słowa kluczowe:

interakcja genotypowo-środowiskowa, badania ankietowe, pszenica ozima, stabilność plonowania


Summary:

Genotype-environment interaction and yielding stability of some cultivars of winter wheat were evaluated in variable environmental conditions of commercial production. Data from survey investigations conducted in period the 1992–2003 were used. Cultivation regions, soil conditions and agriculture technology level were factors making differences. Among the cultivars tested in variable environmental conditions stable, unstable and unpredictable ones were separated.


Keywords:

genotype-environment interaction, survey investigations, winter wheat, yield stability
Pełna treść artykułu:

Oleksiak Tadeusz, Dariusz R. Mańkowski - [203,43 kB]
Interakcja odmian pszenicy ozimej w zmiennych warunkach środowiskowych na podstawie wyników badań ankietowych