IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [84,67 kB] - Spis Treści

strona 2 z 2   «« « 12

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Leszek Domański, Bogdan Flis, Henryka Jakuczun, Ewa Zimnoch-Guzowska Ocena postępu hodowlanego pod względem wartości przetwórczej materiałów wyjściowych ziemniaka wytworzonych w latach 1999–2007. Assessment of breeding progress in relation to the processing value of potato parental lines released in 1999–2007. 275-283
Teresa Pastuszewska, Grzegorz Gryń Woda jako potencjalne źródło rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Water as a potential source of Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus dissemination. 285-292
Krzysztof Klimont, Zofia Bulińska-Radomska Przydatność wybranych gatunków roślin do rekultywacji glebotwórczego gruntu z wapna poflotacyjnego. Usefulness of some plants species to reclamation of soilless ground on post-flotation lime. 293-300
Zbigniew Broda, Agnieszka Dobrzycka, Jan Bocianowski Podobieństwo genetyczne różnych populacji lucerny siewnej (Medicago sativa L. sl.) a ich potencjał plonowania. Genetic similarity of various populations of alfalfa (Medicago sativa L. sl.) and their seed yield potential. 301-313
Urszula Skomra, Marcin Przybyś Porównanie metody polowej i laboratoryjnej oceny odporności chmielu na mączniaka prawdziwego (Podosphaera macularis). A comparison of field and laboratory methods in assessment of hop resistance to powdery mildew (Podosphaera macularis). 315-323

strona 2 z 2   «« « 12