IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [72 kB] - 235

strona 2 z 2   «« « 12

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Jagodziński Jacek Zmienność wybranych cech morfologicznych i mechanicznych źdźbła linii wsobnych żyta   Variability of some culm morphological and mechanical traits in inbred lines of rye 243-250
Mądry Wiesław, Tadeusz Smiałowski, Krzysztof Ukalski Przewidywanie średnich cechy w populacjach potomstwa na podstawie parametrów biometryczno-genetycznych rodziców: modele i ich zastosowanie dla żyta ozimego          Predicting progeny means from quantitative genetic parameters of parents: models and their use for winter rye 251-268
Kołodziej Jan, Bogdan Kulig Wpływ pogody na kształtowanie się plonu i wybranych cech owsa Influence of the weather on yield forming and some properties of oat 269-280
Kadłubiec Władysław, Rafał Kuriata, Cecylia Karwowska, Zbigniew Kurczych Wartość kombinacyjna linii wsobnych kukurydzy   Combining ability in inbred lines of maize 281-288
Cygert Henryk, Józef Adamczyk Plonowanie różnych grup mieszańców liniowych kukurydzy   Yielding ability of different groups of maize hybrids 289-297
Prończuk Maria Endofity traw — znaczenie, występowanie i metody wykrywania. Przegląd literatury   Grass endophytes — importance, incidence and methods for detection. Literature review 297

strona 2 z 2   «« « 12