IHAR - Biblioteka

... o bibliotece

„W 2018 roku Biblioteka Naukowa IHAR zwiesiła swoją działalność w dotychczasowej formie.”

mgr Gabriela Wodzyńska-Łapińska
tel. (0 22) 733 45 96
e-mail: g.lapinska@ihar.edu.pl

Dział Informacji Naukowej i Wydawnictw jest odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji naukowo-technicznej. Zbiory udostępniane są bezpośrednio w Bibliotece, jak również poprzez Internet i w ramach wymiany międzybibliotecznej.


Biblioteka Naukowa w Radzikowie zgromadziła aż 273 tytuły czasopism naukowych, w tym 51 tytułów, w tym czasopisma zagraniczne — 37 tytuły, krajowe — 14 tytułów. Zbiory dostępne są poprzez komputerowe katalogi czasopism i książek. Biblioteka oferuje dostęp do pełnotekstowych baz czasopism naukowych. Zadania:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie literatury naukowej z dziedziny hodowli, genetyki i nasiennictwa roślin uprawnych, jak również z dziedzin pokrewnych
  • informacje o źródłach
  • wykonywanie odbitek ksero

Zbiory:

  • druki zwarte polskie i zagraniczne
  • rozprawy doktorskie
  • rozprawy habilitacyjne
  • rozprawy naukowe
  • broszury
  • zbiory specjalne

Link do Centralnej Biblioteki Rolniczej - Serwis "Polskie i obce e-czasopisma"
CBR - http://www.cbr.edu.pl/openacpl.htm


Działalność wydawnicza:

  • publikowanie prac naukowych autorów polskich i zagranicznych

Redakcja "Biuletyn IHAR"

od 2016 roku wydawany jako półrocznik - PL ISSN 0373-7837

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Danuta Boros
tel. (0 22) 725 45 47
e-mail: d.boros@ihar.edu.pl

Sekretarz Redakcji: mgr Gabriela Wodzyńska-Łapińska
tel. (0 22) 733 45 96
e-mail: g.lapinska@ihar.edu.pl

Artykuły naukowe są publikowane w języku polskim lub angielskim. Wszystkie publikacje posiadają streszczenia w języku angielskim.

Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ma 6 punktów.

Redakcja "Plant Breeding and Seed Science"

Półrocznik - ISSN 0018-3040

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Edward Arseniuk
tel. (0 22) 725 30 95
e-mail: e.arseniuk@ihar.edu.pl

Sekretarz Redakcji: mgr Marek Czuba
tel. (0 22) 733 45 95
e-mail: m.czuba@ihar.edu.pl

Artykuły naukowe są publikowane w języku angielskim.

Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ma 11 punktów.

Redakcja "Rośliny Oleiste - Oilseed Crops"

Wydawnictwo Oddziału IHAR w Poznaniu
Rocznik - ISSN 1233-8273

Przewodniczący Rady Redakcyjnej: prof. dr hab. Jan Krzymański

Sekretarz Redakcji: Katarzyna Frąckowiak
tel. (0 61) 823 32 51
e-mail: postbox@nico.ihar.poznan.pl

Artykuły naukowe są publikowane w języku polskim lub angielskim. Wszystkie publikacje posiadają streszczenia, opisy tabel i rysunków w języku angielskim.

Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ma 4 punkty.


Redakcja "Ziemniak Polski"

Wydawnictwo Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka IHAR w Bonine
Kwartalnik - ISSN 1425-4263

Redaktor naczelny: dr Jacek Chotkowski

Sekretarz Redakcji: mgr Krystyna Żalejko
tel. (0 94) 342 30 31
e-mail: iziem@man.koszalin.pl lub zalejko@ziemniak-bonin.pl

Artykuły naukowe są publikowane wyłącznie w języku polskim.


Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ma 2 punkty.

Redakcja "Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR"

Wydawnictwo nieregularne.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Danuta Boros
tel. 22 733 45 47
e-mail: d.boros@ihar.edu.pl

Sekretarz Redakcji: mgr Marek Czuba
tel.: 22 733 45 95
e-mail: m.czuba@ihar.edu.pl

Komitet redakcyjny...

Opracowania monograficzne lub rozprawy habilitacyjne.